TARIMSAL BLOG

Tarımda Verimliliği Arttırmanın 8 Yolu

1- Toprağın tarıma elverişli olması gerekmektedir. Toprağın ihtiyacı olan bakımın yapılması son derece önemlidir. Sonbahardan bu yana topraktaki yabani otlar temizlenmemişse ve toprak bahçe çöpüyle kaplıysa ya da sonbahar veya kış sebzelerinin kalıntıları toprak üzerindeyse, ilk olarak her şey kaldırılarak veya gömülerek toprak temizlenmelidir. Kış için tarhlara yeşil gübreyi dikkatli bir şekilde saçmışsanız, aynı prosedür geçerlidir. Bunun aksine, bahçe toprağınız kışı temiz ve düzenli bir alan olarak geçirdiyse, Mart yaklaşırken yalnızca tırmıklanması gerekir. Yeni bellediğiniz alanlar ilk olarak yağmur görmeli ve tırmıklamadan önce toprağın oturması için 2 hafta beklemelisiniz. Tırmıklamadan sonra toprak biraz kurur kurumaz geniş bir tırmıkla (ör. ağaç bir tırmık) toprağı düzleyin, kalan kesekleri ayırın ve iyi tırnaklı bir tırmıkla hepsini ezin. Artık tarh alanı ekim ve dikime hazırdır. (Kaynak: Gardena)
 
 

2- Genel olarak kurak ve yarı kurak iklimin hüküm sürdüğü ülkemizde sulama kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kaliteli tarım yapılmasına olanak sağlar. Sulamada kullanılan sular az veya çok miktarda erimiş katı madde yani tuz içerirler. Çok iyi kaliteli olarak nitelendirilen sular kullanıldığında bile, özellikle buharlaşmanın yüksek olduğu kurak ve yarı kurak iklimlerde ve yetersiz drenaj koşullarında toprakta tuz birikimi olur. Tarım alanlarında görülen tuzluluğun en önemli nedeni bilinçsizce yapılan sulamalardır. Aşırı sulama suyu uygulamaları, bazı bitki besin maddelerinin yıkanarak kök bölgesinden uzaklaşmasına neden olur. Damla sulama, kaynağından alınarak filtre edilen sulama suyunun, düşük basınçla, kapalı borularla damlatıcılara iletilip, damla şeklinde toprağa verildiği bir sulama yöntemidir. Bu yöntemde, sulama suyu ağacı strese sokmadan, sık aralıklarla ve az miktarda uygulanır. Damla sulama yönteminin kullanılması ile su kullanım randımanı, diğer yöntemlere göre önemli oranda artmıştır. Damla sulama yönteminde; verim ve meyve kalitesi artar, su ve gübre etkinliği yükselir, su stresinden kaynaklanan bitki zararlanmaları azalır. (Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

3- Gübreleme çalışmalarıyla toprağa yeniden mineral kazandırarak verimli tarım yolunda iyi bir adım atılabilir. Uygun bir gübre arıyorsanız mineralli ve organik gübreler arasından seçim yapabilirsiniz. Mineralli gübreler denince NPK gübre terimiyle sıkça karşılaşırsınız. NPK; azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) için kullanılır. Azot, bitkilerin büyümesi için gereklidir. Fosfor, kökleri güçlendirir ve harika çiçekler, yapraklar ve meyveler elde etmeyi sağlar. Potasyum olmadan bitkinin su kaynağı kesintiye uğrar. Bu tür gübreler kullanarak bitkilerinizdeki eksiklikleri güvenilir ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Öte yandan, uzun süreli mineralli gübreler besinleri daha yavaş gönderir. Bunun sebebi, besinlerin kademeli olarak çözünen reçineyle kaplanmış olmasıdır. Organik gübrelerin de uzun süreli etkisi vardır. En bilinen organik gübreler kompost ve boynuz tozu ya da kemik unudur. Örneğin kompost, birçok çalı türü için uygun bir besindir. Yarı olgun kompost azot bakımından çok zengindir. Çok derine uygulandığında bitkilerin köklerine zarar verebileceğinden sadece toprak yüzeyine uygulanmalıdır. Olgun kompostta besin miktarı az olmakla birlikte, toprağın yapısını güçlendirmek için idealdir. Temel olarak, Şubat ayında başlayıp Ağustos'ta biten büyüme mevsiminde gübreleme yapmalısınız. Uzun süre gübrelenen bitkiler dinlenme dönemlerine yeterince hazırlanamaz. Dona karşı hassas, ince filizler verirler. (Kaynak: Gardena)

4- Kaliteli tohumların kullanılması da oldukça önemli bir faktördür, tohum ıslahı verimliliği arttıracaktır. Türkiye’de ilk bitki ıslah çalışmaları ve kaliteli tohumluk üretimleri 1926 yılında tohum ıslah istasyonlarının kuruluşu ile başlamış, ancak 1950’lere gelinceye kadar yalnızca serin iklim tahıllarına odaklanan çeşit geliştirme ve tohumluk üretim çalışmaları ile sınırlı kalmıştır. Tohum ıslahı, tarım ürünlerinden yüksek verim elde edebilmek amacıyla sulama ve gübreleme işlemlerinin yanı sıra kaliteli tohumun kullanılması için gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem tarım ürünlerinden yüksek verim elde edebilmek için Ziraat Fakülteleri, Devlet Tarım İşletmeleri, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Tohum Islah İstasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülke şartlarına en uygun tohumu üretebilmek amacıyla yapılan çalışmalar bütünü olan tohum ıslahı işlemleri sayesinde tarım işlemleri sırasında elde edilen ürün miktarının artması mümkün olacağı gibi yapılan hasatta hasarlı ürün miktarının daha az olması sağlanmaktadır. Bu da sermayenin kazanca dönüşememesi olasılığının daha düşük olmasına olanak sağlayacağından ekonomik bakımdan da çok önemli bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. (Kaynak: Mühendis Beyinler, Tohum)

5- Hastalık ve haşereler %30’lara varan verimsizliğe neden olmaktadır, zirai mücadeleyle bu durumun önüne geçilebilir. Şubat ayının sonlarına doğru bakırlı ilaçlarla bitkilerin gövde ve yaprakları ile gövdenin toprağa bağlandığı toprak çevresi ilaçlanmalıdır. Mart ayında bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde yapılmalıdır. Nisan ayında koruyucu mantar ve böcek ilaçlaması 15 günde bir tekrar edilmelidir. Yaz aylarında zararlılarla mücadele yöntemlerine devam edilmelidir. Eylül ayında solucanlar için zirai mücadele yapılmalıdır. (Kaynak: Ağaçlar)

6- Toprak analizi yapılarak, toprağın ihtiyacı olan minerallerin saptanması ve bu bağlamda harekete geçilmesi verimliliği arttırır. Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1.5-2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir. Çok yıllıklarda ise, aynı arazi için birkaç yılda bir (4-5 yıl) toprak örneği alınarak tahlil yaptırılabilir. Örnek almak için birçok alet kullanılabilir. En kullanışlı olanlar toprak burgusu ve sondasıdır. Bu aletlerin bulunmadığı hallerde toprak örneği bahçe küreği (bel) ile alınabilir. Önceden gübre veya kireç atılmış yerlerden, hayvan gübresi yığılan yerlerden, harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden, sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlardan, tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden, tarla hudutları ve yakınlarından, ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan, sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerinden toprak örnekleri alınmaz. (Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

7- Toprağı işleyen tarım aktörleri olan çiftçilerimizin bilinçli tarım konusunda eğitim almaları verimliliği arttıracak faktörlerden biridir. Çiftçi eğitiminin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir: Çiftçi kursları eğitim programları hazırlamak, ayrıca uygulama alanlarının modern tarımın taşıması gerekli yapıya sahip olmasını sağlamak, ülkemiz çiftçilerinin ülke içerisinde birbirleri ile ve diğer ülkelerin çiftçileri ile rekabet edebilecek şekilde bilgi deneyim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlamak, çiftçilerin tarım içerikli bir konuda eğitim almalarını sağlamak, tarım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaptırmak, çiftçilerin; tarımsal üretim teknolojileri ve yetiştiricilikle ilgili bilimsel bilgileri öğrenerek, tarımsal üretim alanındaki teknolojik araçları tekniğine uygun olarak kullanma alışkanlıkları kazandırmak, çiftçi eğitimi amacıyla iç ve dış kaynaklı projeler hazırlamak, çiftçilerin, fuar ve sergilere katılmalarını temin etmek, çiftçi kurslarının tarımsal üretim alanında ve üreticilerin bulunduğu yerde düzenlemek, bürokrasiyi azaltmak, kırsal alanda yaşayan gençlerin tarımsal üretime katılımını sağlamak için genç çiftçilerin eğitimine yönelik olarak çiftçi kursu eğitim çalışmaları planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. (Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

8- Tarım ülkesi olan Türkiye’de makineleşme oldukça büyük önem arz etmektedir. Tarımda makineleşme sayesinde daha hızlı ve efektif bir tarımdan söz edilebilir. Tarımda makineleşmenin kazandırdıkları ise şu şekilde sıralanabilir: İş gücüne duyulan ihtiyacı en aza indirmiştir, böylelikle birçok işçinin yapacağı uğraşı bir makine halletmektedir. Tarımda yapılması gereken zor uğraşları kısa ve en güzel şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Örneğin; gübreleme sırasında makinelerden faydalanırsak eğer gübre atımımız daha kaliteli ve hızlı bir sürede gerçekleşecektir, bunun gibi birçok örneği görebiliriz. Makineleşme ile birlikte veriminizi artırmanız mümkündür. Tarımda ekim sırasında veya sulama esnasında sizlerin ekonomisini düşünen bir uygulamadır. Sizlere tasarruf ettirecek, israf yapmanızı önleyecektir. Tarımdan aldığınız kazancı bu yöntem ile birlikte artırmanız mümkündür. (Kaynak: Tarım Video)

Tüyap Konya’da gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük tarım fuarı için online davetiyenizi almayı unutmayın.

Online Davetiye İçin Tıklayın